De basistraining wordt onderverdeeld in verschillende klasse's. Naar mate men naar een hogere klasse gaat worden de oefeningen moeilijker en komen er oefeningen bij. Om over te gaan naar een andere klasse moet men eerst slagen voor een overgangsproef. Deze overgangsproeven worden ongeveer om de 3 maanden georganiseerd.

  • A - klasse

Hier gaan we verder met wat we bij de puppy klasse geleerd hebben

  • B - klasse

 Hier maken we de oefeningen die we al kennen moeilijker.

  • C - klasse

 Hier leren we alle oefeningen perfect uit te voeren.