Voor een goede opleiding en training is veel geduld nodig. Met respect voor de gedachtegang van de hond want het is een roedeldier en handelt daar ook naar.

 De mens heeft de hond aangepast aan zijn behoeften, voor de jacht, voor het weken, ... . Bij de opleiding moet rekening gehouden worden met het feit dat het ene ras andere gaven en gebreken heeft dan het andere. Als we rekening houden dat de hond enkel handelt vanuit zijn natuurlijke ingesteldheid, moeten wij ze enkel leren wat wij van hen verlangen.

 

  • Spelregels

- Honden laten leren door beloning of spel.
- Beschik over de volledige aandacht van de hond, werk daarom in een prikkelarme situatie.
- Bepaal vooraf wat U de hond wilt leren.
- Bij samengestelde oefeningen moet iedere stap beloond worden.
- Geef de kans om uw hond te leren.
- Stap pas over naar een volgende leerfase indien U zeker bent dat hij de vorige volledig heeft begrepen.
- Leer de hond eerst het eindresultaat.
- Zorg dat de hond steeds kan terugvallen op een gekende situatie.
- Geef geen signalen die de hond niet kent.
- Geef geen bevel dat de hond nog niet kent.
- Gebruik geen agressieve methodes.
- Stop als de hond het signaal niet begrijpt, maar toch telkens iets nieuws probeert.

 

  •  De basis gehoorzaamheidsoefeningen

 - Zit: We leren de hond wachten op een volgend signaal.

 - Liggen: De hond moet in om het even welke omstandigheid tot rust kunnen gebracht worden.

 - Staan: Zo kunnen wij de hond goed verzorgen (vacht, oren, gebit, nagels,...).

 

FOTO HOUDINGEN PUPPY

 

 - Komen: Bij het eerste bevel van de leider, moet de hond onmiddellijk terugkomen.

Het kan niet genoeg gezegd worden dat iedere keer als hij naar het baasje komt, hij moet beloond worden.

 - Volgen: Volgen = niet trekken !

Het gebeurt vaak dat de hond met het baasje gaat wandelen. Wanneer de hond trekt moet de baas onmiddellijk stilstaan. Pas nadat de hond terugkomt, kan de wandeling voortgezet worden.Want een hond, die zijn baas trekt naar zijn "doel", en daarin ook slaagt, beloont zichzelf. 

 - Blijven: Voor de veiligheid van de hond, onszelf of van derden, moeten we de hond op een bepaalde plaats kunnen laten blijven zitten of liggen.

 - Socialisatie: In de socialisatieperiode (van 7 tot 12 weken) leert de pup zijn soortgenoten kennen en ermee om te gaan. Dit geldt zowel voor andere honden, dieren, als voor mensen. Deze hele socialisatieroutine is erop gericht de hond vertrouwd te maken met het leven in de maatschappij.

  

FOTO SOCIAAL PUPPY

 

  • Enkele aandachtspunten voor ouders 

- Zorg voor een goed gesocialiseerde hond. Kies voor een opvoedings en gehoorzaamheidstraining waar gekozen wordt voor een beloningsgerichte aanpak. Straf en pijn kunnen agressieve gevoelens wekken in de hond.

- Indien uw hond gedragsproblemen vertoont, zorg er dan voor dat deze opgelost zijn voor de komst van een baby.

- Leer het kind enkele regels die het tegenover de hond moet respecteren.

 - Laat kind en hond zonder toezicht nooit alleen samen!!!

- Wanneer je een onstuimig hond hebt, kun je met de nodige gedragsregels ervoor zorgen dat hond en kind samen kunnen leven. Een onstuimige hond is vriendelijk en lief. Onstuimigheid ontwikkelt zich bij de hond als reactie op de omgeving. Wanneer deze hond zich in een rustige omgeving bevindt, dan leert hij zich ook kalmer te gedragen.

Hou U daarom aan volgende richtlijnen:

* Begroet de hond steeds op een kalme manier.

Hoe drukker je zelf doet, des te meer zal de hond uitbundiger reageren.

 * Negeer zijn aandachttrekkende gedrag.

 * Straf de hond niet voor 'opspringen' dit is onderdanig begroetingsgedrag. Het hondsgedrag om de mondhoeken te likken van een rang hogere. Al van toen hij pup was deed hij het en dat werd toen toegestaan.

Beter is om de hond voor dit gedrag te negeren. Gedrag dat niet beloond wordt dooft immers uit.

 * Wanneer er bezoek is, schreeuw dan niet tegen de hond om hem te laten gehoorzamen. Voor hem is jouw familie immers zijn roedel. Roepen en schreeuwen kan gemakkelijk geïnterpreteerd worden als enthousiast gedrag. De link met het bezoek is gauw gelegd en de hond wordt onstuimiger wanneer er bezoek is.

 * Beloon het goede gedrag van je hond!

* Luidruchtige drukdoende kinderen kunnen de hond aanzetten om hetzelfde te doen, hou ze daarom apart.

Een "time out" kalmeert de hond. Zorg er voor dat de hond een eigen plaats heeft waar hij ten allen tijd zicht kan terugtrekken en waar hij met rust gelaten wordt (binnenhuiskennel).

 * Zorg voor voldoende beweging voor uw hond.

 Een paar fikse wandelingen per dag en wat vrije tijd zonder leiband zijn een must voor elke hond.